Structuurvisie Hilversum 2030

Bron: gemeente Hilversum

Hilversum kiest

Hilversum heeft onvoldoende ruimte beschikbaar om alle ambities op het gebied van wonen, werken, recreëren, zorg, welzijn, voorzieningen en onderwijs te realiseren. Daarom zijn keuzes nodig. Hilversum kiest!
In deze Structuurvisie Hilversum 2030 staan de keuzes, de hoofdlijnen en de gewenste ruimtelijke ontwikkeling. In 2030 zijn de huidige kernkwaliteiten van Hilversum optimaal benut, waardoor natuur, architectuur, media, zorg en de regio opnieuw met elkaar zijn verweven. Er is aandacht voor identiteit, de woningbouwopgave, het woonmilieu, de werkomgeving, de infrastructuur, de centrumfunctie en de benodigde voorzieningen.

 

Klik hier voor het pdf bestand met de overzichtskaart van de structuurvisie.

Goede woongemeente

In 2030 heeft Hilversum een gevarieerd aanbod aan verschillende typen woningen. Er is voldoende keuze voor jongeren, jonge gezinnen en ouderen, die wonen met zorg combineren. Hilversum is zuinig op de variatie aan woonmilieus met voldoende basisvoorzieningen, zoals winkels, huisartsen en scholen. De woonomgeving is schoon, heel en veilig. In de wijken is ruimte voor groen, spelen en parkeren. De werkgelegenheid is afgestemd op de lokale beroepsbevolking. Hierdoor kunnen zoveel mogelijk mensen op de arbeidsmarkt meedoen.

Groen buitengebied

Door de prachtige ligging in het groen is Hilversum in 2030 een gewilde woon- en werkgemeente. Hilversum is een compacte maar complete stad omringd door en verweven met natuur. De omliggende bossen, weilanden en  heidevelden zijn snel te bereiken. Alle natuurgebieden zijn beschermd en onderling verbonden door ecoducten en fiets- voet- en ruiterpaden. Delen van herontwikkelingsgebieden in het buitengebied zijn teruggegeven aan de natuur.

Mediastad en creatieve sector

Hilversum is in 2030 dé Mediastad van Nederland. Er zijn zowel publieke en commerciële omroepen als belangrijke spelers in de media- en entertainmentsector gevestigd. De honderden mediabedrijven zijn belangrijk voor de werkgelegenheid. Het Media Park geniet internationale bekendheid. Hilversum is de plek waar oude en nieuwe media elkaar ontmoeten.
Hilversum biedt ook ruimte aan kleinschalige bedrijven en starters die om specifieke woon/werklocaties vragen. Ze geven de stad een eigen identiteit en kleur. De creatieve sector is de grootste werkgever. Er wordt intensief samengewerkt met onderzoeks- en kennisinstellingen.

Centrumgemeente

In 2030 is Hilversum centrumgemeente van het Gooi. Door haar centrale ligging tussen Amsterdam, Almere, Amersfoort en Utrecht heeft de stad een (boven-)regionale aantrekkingskracht. Hilversum bezit veel regionale voorzieningen, die goed bereikbaar zijn. Hilversum is groot genoeg voor regionale voorzieningen en is klein genoeg om overzichtelijk te zijn. De clustering van zorg en de aanwezigheid van media en de creatieve sector versterken de centrumfunctie. Hilversum investeert in een bruisend stadcentrum dat aantrekkelijk is voor de inwoners uit de eigen gemeente en uit de regio.

Stedenbouw en architectuur

Hilversum heeft een traditie met hoogwaardige stedenbouwkundige, architectonische, monumentale en landschappelijke kwaliteiten. Het is Hilversum in 2030 gelukt deze sterke punten in ruimtelijke samenhang te verbinden. Groen en natuur zijn meer zichtbaar. Ook zijn er nieuwe ontmoetingsplekken gerealiseerd. In de woongebieden met veelal een dorps karakter is beperkt ruimtelijk gewijzigd met behoud van bestaande karateristieken en kwaliteiten. Hier en daar is wel slim verdicht en zijn functies gewijzigd. In de dynamische gebieden zijn grotere ruimtelijke ontwikkelingen, functiemenging, schaalsprongen en bijzondere ruimtelijke kwaliteiten gerealiseerd.

Uitvoeringsprincipes

In de structuurvisie geeft Hilversum aan hoe zij denkt de daarin genoemde ontwikkelingen te realiseren. Dit staat in het uitvoeringsprogramma. Hilversum kiest bij de uitvoering voor samenwerking met private partijen. Burgers, bedrijven, maatschappelijke instellingen, woningcorporaties en ontwikkelaars zijn immers mede-eigenaar van Hilversum. Zij beschikken over kennis, zeggenschap en middelen. Hilversum investeert in het publieke domein en brengt partijen bij elkaar rond specifieke thema’s of gebieden. De gemeente faciliteert initiatieven die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen. Het uitvoeringsprogramma beslaat steeds een periode van zes jaar.